Očistný velikonoční rituál

(Tento rituál lze provádět nejen v době Velikonoc. Jeho očistný účinek působí v jakoukoliv roční dobu.) Energie těchto dní ať pronikne do hloubi tvého já. Najdi klidné místo. Ztiš se, uvolni se. Odepni svou pozornost ze všech vnějších vláken a stáhni ji do sebe. Stačí, když si zavřeš oči a naladíš se na svůj dech. Pozorování jeho přirozeného rytmu tě ztiší. Teď si polož otázku: Co mi v této době nejvíce tíží, dělá starosti nebo Číst více…

Staň se Šamanem svým způsobem Bytí

Šaman, název s největší pravděpodobností s kořeny na Sibiři. Označuje Bytost, jenž svým napojením zprostředkovává propojení mezi touto realitou a jinými světy. Ve změněném stavu vědomí komunikuje s Bytostmi z těchto úrovní a získané informace předává svým soukmenovcům. Zná umění léčení, v úzkém kontaktu s Matkou přírodou, pomocí energií, bylin a přírodních zdrojů, pomáhá bližním. ___________________________________________ Zpracováno podle pohledu Alberta Villolda, antropologa, psychologa, spisovatele, učitele, který velkou část života zasvětil studiu šamanských technik u potomků Číst více…

Beru si zpět svou sílu a moc

Meditace k posílení každého jednoho z nás ve své moci tvůrce a k rozzáření ohňů v našich srdcích v jednotě propojení. _________________ Polož se nebo posaď na klidné místo. Zajisti si nerušený prostor a pohodlí. _________________ Uvolni své tělo ve všech jeho částech. Klidně dýchej, sleduj svůj dech. Vnímej, jak na nádechu vchází proud vzduchu nosem do těla a na výdechu ho rozváděj do jeho jednotlivých částí. Začni konečky prstů u nohou, s výdechem uvolni. Číst více…

Setkání

Za rohem patrového domu v dlouhé ulici nad řekou, postává tmavá postava. Je večer, pouliční lampy už svítí, ale stojí v místě kam světlo nedopadá. Vypadá, jakoby čekala, až přijde její čas. Zachumlaná do bundy chvilkami popojde a z pozarohu opatrně sleduje vchod a prostor před domem. Je konec září, večery už jsou chladné. Z domu vychází dívka, Anna. Asi dvacet let, rozpuštěné tmavé vlasy k ramenům, štíhlé postavy. Upoutala pozornost a tmavá postava vystupuje Číst více…

Let

Letím prostorem, mohu vnímat pouze rychlost a proud vzduchu, který cítím v obličeji a po těle. Vše se míhá takovou rychlostí, že okolní realitu mohu zaznamenat jen jako rozmazané šmouhy. Mé tělo je hlavou dolů a sílí pocit, že jsem nasávána do trychtýře, který se přede mnou zužuje. Mysl nedovolí vzpomínku na minulost, ani se zabývat budoucností. Je to krásné a osvobozující. Jsem tady a teď. Necítím strach, nechávám se s odevzdáním nést a užívám Číst více…

Vánoční příběh

K zemi se snáší bílé vločky jako peříčka a halí krajinu do měkké peřinky. Bílo, bílo, všude bílo. Sníh se třpytí v měsíčním svitu a zářivé jiskřičky probleskují mezi stíny stromů. Tajemný pohled na vše přikryté a čisté připomíná výjev z pohádky. Je Štědrý den, blíží se půlnoc a posvátnost celého dne nabývá na síle. Brána magického světa se otevírá dokořán. _____________ Lidé jsou rádi v tomto čase pospolu. Potřebují procítit, že nejsou sami. Blízkost Číst více…

Bylinkářka z lesa

Na okraji temného, hlubokého lesa, který vytváří nepropustnou, divokou ochranu před okolním světem, žije žena. Svým magickým umem pomáhá ostatním. Zná tajemství všech bylin, kořenů, stromů, minerálů, hub a jiných plodů a darů přírody. Sbírá je, suší, drtí, vaří odvary a léčivé lektvary, které pak předává potřebným. Moudrosti léčení jí učil les samotný, neboť dokáže komunikovat s jeho duchy a bytostmi, které stráží tajemství jeho přírodních pokladů. Miluje vše, co jí obklopuje, divokou přírodu se Číst více…

Zapomenutý svět

Nech se přenést do jiné reality, která je volně přístupná, avšak klíč, který ji odmyká, obdrží jen ten, kdo umí otevřít své srdce. Do světa, jenž nabízí možnosti, o kterých většinou jen sníš. V klidu se posaď, nebo polož, udělej si pohodlí a zajisti, ať nejsi rušen. Přenes se veškerou svou pozorností na obsah čteného a prožívej obrazy, které v tobě vyvolá. Svítí slunce a krajinu prozařuje zlaté světlo. Nad korunami stromů se prohání lehký Číst více…

Aránek

Věrný přítel, čtyřnohý, chlupatý kamarád. Člen naší rodiny. Odešel. Zestárl, jeho tělo a zadní nohy vypovídaly službu. Pohledem prosil o pomoc. Nastal den, kdy už nevstal, i jeho hlava s hebkýma ušima už neměla sílu k pozvednutí. Přiblížil se konec. Přišel čas se rozloučit, poděkovat a pomoci. Přinesl mnoho radosti do našich životů, obohatil je a zpestřil svou přítomností. S láskou v srdcích děkujeme, náš věrný příteli! Stáli jsme při něm až do úplného konce. Číst více…

Dimenze světla

V některých dnech se vracím a rozpomínám ve své mysli a ve svém srdci na události, které z mého úhlu pohledu už minuly. Jsou to chvíle hlubokých vhledů při meditaci, v rozšířeném stavu vědomí. Vidím je v minulosti, i když to tak ve skutečnosti není. Pro tuto dobu mého života, z nynější pozice, ve které teď stojím, to však má pro mne význam k jejich jasnějšímu pochopení. Časová osa je pro tuto realitu neoddělitelnou součástí, Číst více…