Očistný velikonoční rituál

18.09.2022

(Tento rituál lze provádět nejen v době Velikonoc. Jeho očistný účinek působí v jakoukoliv roční dobu.)

Energie těchto dní ať pronikne do hloubi tvého já.

Najdi klidné místo.

Ztiš se, uvolni se.

Odepni svou pozornost ze všech vnějších vláken a stáhni ji do sebe.

Stačí, když si zavřeš oči a naladíš se na svůj dech.

Pozorování jeho přirozeného rytmu tě ztiší.

Teď si polož otázku:

  • Co mi v této době nejvíce tíží, dělá starosti nebo mi nedá spát? Co je zdrojem mého neklidu? Co je pro mne nepříjemné, když na to pomyslím?

Tvá duše nyní předkládá tuto záležitost před tvůj vnitřní zrak.

Je třeba na ni nahlédnout z jiného úhlu pohledu, uchopit ji a pročistit, najít řešení k uvolnění se ze sevření.

Představ si, že ti v tuto chvíli rostou křídla a začínáš se vznášet nad tuto situaci a ještě výš nad celý svůj život. Právě teď můžeš na vše nahlížet z ptačí perspektivy a vidíš vše jak na dlani se všemi souvislostmi. Podobně, jako když sleduješ film, pozoruješ nyní sebe v roli, kterou v tomto životním období ztvárňuješ. Z tohoto úhlu pohledu ti začíná být jasné, proč ti do života tato situace přišla a co tě měla naučit. Nadhled ti nabízí jiný úhel pozorování.

Pokud si teď dokážeš říct, že je to lekce, kterou potřebuješ projít, aby tě posílila a pomohla v tvém růstu, pak rozumíš a chápeš.

Abys mohl/a tuto situaci, působící disharmonii nechat za sebou, je třeba ji nejprve přijmout.

Přijímám ji do svého života s vědomím, že je to učební lekce, která mě posílí a pomůže mi k růstu.

Nyní je třeba ulehčit si odpuštěním. Odpustit neznamená souhlasit s tím, co se stalo, znamená to, osvobodit se od nepříjemných pocitů, které s sebou situace nese, když na ni pomyslím.

Odpouštím, jako otočením kohoutku tyto disharmonické emoce ze svého života.

Propouštím je do minulosti.

A před svým vnitřním zrakem pozoruj, jak tyto emoce odplouvají na vlnách odpuštění do minulosti.

Nyní si polož otázku: Mám vhodně nastavenou svou osobní hranici? Mám se dost rád/a na to, abych si ji nastavil/a tak, abych se cítil/a komfortně?

Když zjistíš, že je nutná změna, udělej první konkrétní krok, který ji přinese.

Nastav si svá vnitřní pravidla a dodržuj je.

Kam až dovolíš, aby druzí zašli?

Dojdou tam, kam až to dovolíš.

Tam, kde stojí tvoje hranice.

Tvůj vnitřní potenciál tě ukotví ve tvém novém postoji.

Najdeš ho ve svém středu.

Najdi ho, to je tvůj poklad.

Tvoje síla a moc.

Tvůj tvůrčí základ pro všechno tvoření ve tvém životě.

Afirmace:

"Přenáším svou pozornost do svého středu a uvědomuji si svou sílu a moc.

Z tohoto postoje vyzařuji do světa: Já jsem tvůrcem svého života!"

__________________

Pro posílení celého procesu očisty je dobré zopakovat rituál 3x za sebou a pokaždé si uvědomit zpracování jednotlivých pasáží.

  • POJMENOVÁNÍ TOHO, CO MNE TÍŽÍ
  • NADHLED
  • PŘIJETÍ, ODPUŠTĚNÍ, PROPUŠTĚNÍ
  • NASTAVENÍ NOVÝCH HRANIC
  • POSTAVENÍ SE DO SVÉ SÍLY A MOCI TVŮRCE

V pondělí potom jako nová bytost uvítat nový den.

Znovuzrození je poselství pro velikonoční pondělí.

___________________

Šťastný a láskyplný život v hojnosti ve všech jeho směrech je cílem každé duše.

Ať ho každá v radosti a lehkosti naplní.

Krásné velikonoční svátky!

_____________________