Staň se Šamanem svým způsobem Bytí

18.09.2022

Šaman, název s největší pravděpodobností s kořeny na Sibiři.

Označuje Bytost, jenž svým napojením zprostředkovává propojení mezi touto realitou a jinými světy.

Ve změněném stavu vědomí komunikuje s Bytostmi z těchto úrovní a získané informace předává svým soukmenovcům. Zná umění léčení, v úzkém kontaktu s Matkou přírodou, pomocí energií, bylin a přírodních zdrojů, pomáhá bližním.

___________________________________________

Zpracováno podle pohledu Alberta Villolda, antropologa, psychologa, spisovatele, učitele, který velkou část života zasvětil studiu šamanských technik u potomků původních obyvatel Inků a předává získané znalosti v uceleném učení dál, k užitku druhým.

Alberto uvádí 4 Fáze vývoje k dosažení osvícení.

Symbolika HADA, JAGUÁRA, KOLIBŘÍKA, ORLA.

Tak jako had svléká svou kůži, odlož svůj starý život a zaměř se celou svou bytostí k nové cestě, která nezná omezení a je zbavená všech omezujících vzorů chování z minulosti.

Ještě jsi roztříštěný, ještě energie rozdáváš do míst, kudy tvá cesta nevede. Jsi však trpělivý, víš, že pokud vytrváš a denně zůstaneš v pevném propojení se svým cílem, najdeš ho. Cesta tě dovede tam, kde v tuto chvíli vidíš svým duchovním zrakem vysněné místo tvé duše.

Hned v prvních krocích své cesty proveď revizi svého nitra, odhal strachy, které by tě brzdily a s poděkováním je odlož do minulosti. Včetně strachu ze smrti, neboť smrt je pouze přechod do jiného stavu bytí. Je vnímána jako brána, před níž odložíš svůj fyzický šat a nezatížený a lehký vstoupíš do jiné dimenzionální úrovně. Esence existuje dál, je nesmrtelné, svobodné.

Zbavený strachů, jako jaguár postupuj vpřed.

Nalaď se na harmonii, klid a mír, nech se tím vším prostoupit, staň se harmonií, klidem a mírem každou svou buňkou. Klidný může být člověk i v rychlém pohybu, tak jako kolibřík, jenž svými křídly zamává až 90x za minutu. Díky této rychlosti se dokáže takřka zastavit ve vzduchu na místě.

I ty pěstuj svůj vnitřní mír takovým způsobem, aby i v těch nejrušnějších okamžicích dne, prostupoval celým tvým bytím.

To je Šaman, kterého nikdo a nic nevyvede z harmonie, neboť klidně a neochvějně stojí ve své síle, pevně ukotven ve svém postoji. Jeho osvícená Bytost je nad vším hemžením. Tak jako orel zachovává potřebný nadhled na dění vůkol. Jeho světelná záře ho propojuje se Zemí i Nebem, Duchem a Vším co je.

Uvědom si propojení se Světlem, a s vědomím: "Já jsem Světlo", ozařuj cestu sobě i všem, kteří se s tebou potkají. Vše, co se na cestě jeví jako překážka, překonávej s láskou tak, aby ses mohl ohlédnout a procítit spokojenost svého srdce. Víš, že to jsou učební lekce, kterými potřebuješ projít a poučit se. Tím porosteš, budeš se rozvíjet a posílíš svou záři.

"Já jsem zářivé Světlo, které s radostí a lehkostí kráčí po své cestě života, žije svůj vlastní život (ne život někoho jiného) a v lásce rozdává sebe sama jako lék."

___________________________________________

Šaman žije v poli absolutní pravdy, je v souladu s tím, kým říká, že je a tím, kdo skutečně je.

Projevuje pokoru a vděčnost za všechny dary Matky přírody, Vesmíru.

Učí umění odpuštění a čistotě srdce. Svým bytím jde příkladem, jak vědomě žít svůj život v lásce a světle. Zachovává skromnost, všichni jsou si rovni.

Pomáhá, jak uchopit otěže života a naučit se, jak si vysnít vše co potřebuji a chci.

Později však přijde doba, kdy už nebudu vysnívat více blahobytu. Soustředím se na to, co jsem sem přišla udělat, na naplnění svého poslání. V tu chvíli se rozpomínám a vytvářím nový sen. Osvobozuji se, probouzím se z kolektivního snu a začínám žít svůj vlastní život.

Zná odpověď na otázky:

Kdo jsem?

Odkud pocházím?

Kam směřuji?

Odpověz na ně i ty.

Uvědomíš si tím lépe svůj životní postoj, kam jsi došel, kde se v životě právě nacházíš a kam směřuješ.

___________________________________________

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et.