Inspirace

18.09.2022

Eduard Tomáš, Kamenná sekera
"Vždyť, není-li mír uvnitř člověka, jak může být mimo něj?"
"Ať jsou všechny bytosti šťastny!"

Včerejší den byl zakončen úžasným zjištěním. (31.8.2020)
Přečetla jsem si 2 příběhy z knihy Eduarda Tomáše, Kamenná sekera.
Fascinovalo mě, že v příběhu, Kde je ten třetí, v příběhu vynořeném z podvědomí, popisuje setkání s Ježíšem při jedné promluvě ke svým druhům a v den jeho ukřižování.
Jeho působení popisuje velmi podobně, jako já v mé povídce, V nicotě.
Setkání proběhlo v jeho vizi. Úžasné!

Dnes 3.9.2020 jsem přečetla další příběh z knihy pana Tomáše. Příběh má jiný děj, ale stejnou myšlenku. V povídce Model Máří Magdalény hovoří v závěru o Boží Mysli a její tvůrčí činnosti a také o tom, že tento úžasný dar byl dán každému z nás. Jsme tvůrci, stejně jako Boží Mysl, neboť ona nás stvořila a my jsme jejím obrazem.
Můj příběh jsem nazvala Zaměřování pozornosti.
Už dříve jsem napsala povídání na téma Tvůrce v nás, kde se tohoto tématu také velmi blízko dotýkám.