Jižní Amerika, Peru, Epizoda 1, Stala jsem se zvukem

15.02.2023

Začínám vnímat, jak se síla Matky Ayahuasky rozlévá mým tělem. Postupně, kousek po kousku cítím, jak proniká z hrudi směrem k rukám, nohám, k hlavě. Asi 4 centilitry tmavě hnědé tekutiny, velmi výrazné chuti, jsem vypila před malou chvílí. Teď už jsme neoddělitelně propojené. Je to intenzivní pocit, že ve mně rostou a obtáčejí se tenké výhonky této kouzelné liány. Jsme na stejné vibrační úrovni, spojené v přátelském objetí. Je to krása, blaho a radost.

Najednou, jako přepnutím vypínače, cítím, že se rozšiřuji nad koruny stromů. Pocit "stala jsem se zvukem!" Radostně vibruje mou bytostí.

Mé vědomí se roztahuje do výšky a do všech stran a já můžu slyšet všechny zvuky z blízkého i dalekého okolí. Lépe vyjádřeno, já jsem všemi těmi zvuky.

Jsem štěbetáním ptáků v korunách stromů, hlasy zvěře z pralesa, zvukem motorů plechových loděk na řece, šuměním listí ve větvích, zpěvem šamanů. Jsem i občasným chrápáním některých z mých sousedů. Všemi zvuky jsem naráz, v jednom okamžiku. Každý velmi zřetelně a jasně prožívám. Dělá mi to velkou radost a během chvíle, jejíž délku nedokážu odhadnou, se opět vracím do těla. Vědomí se stahuje zpět a začíná proces čištění.

Ležím na podložce a už pátou hodinu v kuse bez přestávky čistím. Je to souboj stínu a světla, který se odehrává před mým vnitřním zrakem. Stín začíná pohlcovat světlo a na mně je, prozářit vše světlem. Jsem nápomocná tomuto čištění. Procesu pomáhám formulí pronášenou z hlubin srdce s láskou a světlem.

Vše ostatní přestává existovat, nic jiného není, jen jedna situace za druhou. Soupeření temnoty a světla. Světlo vždy vítězí. Formule s láskou a světlem dokáže vše temné prozářit a posunout mě k další a další očistné práci. Nevidím, co konkrétně čistím, situace se objevují postupně, jako zlato bílo černé objekty, kde zlato bílá barva představuje světlo a lásku a černá barva je temná energie s nízkými vibracemi. Černá touží pohltit světlo, ale to nemohu dopustit. Stále znovu pomocí zmíněné formule čistím a čistím.

Už je to bez mála šest hodin. Bez přestávky pomáhám prozařovat jednu situaci za druhou.

Jsem v pořádku, jen už velmi unavená. Umím si v tomto naladění vědomě oddálit všechny potřeby těla, cítím velkou tvůrčí sílu a moc. Ovládám svou tělesnou schránku jako biologický stroj. Řídím jej, jde to lehce, jakoby samo.

Únava však sílí a pociťuji, jak mi dochází energie. Vidím, jak černota chce zcela zaplavit právě čištěný obraz v mé mysli. Mentálně, beze slov, vysílám žádost o pomoc směrem k šamanům. Ten, který právě zpívá, zaslechne mé volání. V ten moment vstává, přichází přímo ke mně a začíná íkaro písně zpívat jen pro mne. Má to úžasný účinek. Vlévá se do mě nová energie síly a světlo a láska může opět vítězit. Šaman pozná, že je vše v pořádku a vrací se na své místo. V nitru mu děkuji. Telepatie mezi námi probíhá jednoduše. Děkuji, že jsem se rozpomněla.

Zpěv šamanů je pro mě během celé práce jako maják. Stejně tak září do všech stran a podporuje svou frekvencí každého ve skupině. Pomohl mi dočerpat vitální energii v nejtěžších chvílích procesu.

Po šesti hodinách práce docházím až na samý vrchol. Čištění situací je za mnou.

Vidím sebe sama na nejvyšším stupni schodiště. Stojím před otvorem, který září tak silně, že je viditelné pouze zlato bílé světlo.

Vše je zalité září, i já samotná. Chce se mi vejít dovnitř, následovat zdroj světla zářícího v nicotě. Viditelné je jen schodiště, já a zářivý vchod. Jinak nic. Nicota ozářená světlem mě obklopuje.

Přeji si udělat krok vpřed, abych mohla vejít. Nejde to, nohy jsou těžké, neposlouchají, jakoby vrostly do schodiště. Stále se snažím a pořád nic, stojím na místě. V tu chvíli tento prostor ztrácím. Jsem vtahována zpět do svého fyzického těla. Začínám ho vnímat a s ním i prostředí kolem sebe.

Nemohu hned vstát, ještě chvíli ležím, zvedá se mi žaludek. Pocit, jako bych slezla z centrifugy :)

Dostávám vodu, mohu se posadit a napít. Je mi nabídnuta vločková kaše, ale odmítám. To je chyba. Jídlo by mě vrátilo plně do této reality. Stále trpím nevolností.

Potřebuji uzemnit a tak se jdu projít do džungle, abych se propojila s Matkou zemí a znovu zapustila své kořeny. Až ve dvě ráno, po procházce, se žaludek uklidňuje a je mi dobře. V dalších dnech už kaši poslušně sním a okamžitě vnímám plné propojení s fyzickým světem.

Poté mohu usnout a ráno se probouzím s přívalem svěží energie. Děkuji za vše co proběhlo, za vše, čeho jsem byla součástí. Za úžasně živý prožitek, učební proces, který jsem dokončila.

________

Když se nyní ohlížím, proces bych nazvala očistcem. Čistila jsem nejen své situace, ale i situace všech ostatních v kruhu. Stala jsem se součástí záměru, který do ceremonie vložili Mistr šaman a jeho pomocníci.

Nepopsatelná síla a moc nápoje, připraveného v lásce, pokoře a úctě Mistrem vedoucím obřad, zakořenila hluboko v mé bytosti.

Proces léčení, rozpomínání se na dovednosti, přijetí předávané moudrosti a poznání, které mohu dál uplatňovat při své práci s klienty, mě katapultovaly na jinou úroveň bytí.

Íkaro zpěvy - mantry oslavující Matku přírodu, nápomocné léčivé byliny a rostliny a vše propojující vesmírnou inteligenci, budou navždy znít mým nitrem, kdykoliv se do džungle vrátím ve svých vzpomínkách.