KYBALION - Božská magie (1. část)

05.12.2022
  • Schopnost tvořit je naší přirozeností.
  • Náš potenciál je obrovský, jen jej v sobě odhalit a používat.
  • Nauka, která své žáky učila víře v sebe sama a připravovala je na využívání svých neomezených schopností  v běžném životě se nazývá Kybalion.