Propojení v nicotě

18.09.2022

Jsi schopná vše opustit?

Jsi schopná rozpustit vše, co pro tebe něco znamená?

Nahlédni do nitra svého srdce a načti svůj postoj.

Ano, právě teď je ta vhodná chvíle. Bez jediného zaváhání odpovídám ANO!

A v ten stejný okamžik se vše, co jsem doposud znala, rozkládá na jiskřičky energie, bortí se, jako domeček z karet a vše pohlcuje černá nicota. Jedině tak mohu v tuto chvíli popsat prostor, který mi obklopuje.

Černý prostor, kam jen oko dohlédne. Zepředu, zezadu, dole i nahoře. Všude vidím jen černo a sebe sama uprostřed této černoty. Je tu nádherně, klid, všeobjímající láska, absolutní přijetí.

Když se sladím s těmito vibracemi, zjišťuji, že přeci jen úplně vše nezmizelo.

Jeho vnímám stále velmi dobře a zřetelně.

Jeho bytost stojí pořád přede mnou, dívá se na mne svým láskyplným pohledem a s jemným vyzařováním mi povzbuzuje a dodává sílu k provedení všeho, k čemu jsem se rozhodla.

Nyní jsme jen my dva uprostřed černočerné nicoty. Nic děsivého, jen se jakoby vznášíme uprostřed ničeho a přesto zcela jistě vím, že se dá říci, že se vznášíme uprostřed všeho.

Jsme si velmi blízcí, propojení barevnými proudy energie, které vytékají z našich těl a vlévají se do těla toho druhého. On mne zná zcela dokonale. Já sebe samu takto neznám.

Dokáže načíst každý můj charakterový rys, každou pohnutku, vše, nač pomyslím.

Umí komunikovat s každou mou buňkou a ví dopředu, jak budu reagovat.

Nikdy nesoudí, nikdy neudělám nic špatně, jsem každým okamžikem milována.

Má se mnou nezměrnou trpělivost a nepřestává ve mne věřit.

Stále mě učí a předává informace, které když pochopím a zvládnu zúročit v běžném životě, dostávají nový význam. Stávají se moudrostí, kterou mohu a mám šířit a předávat dál.

Mám sdílet všechny své intimní okamžiky s Ním a přijatelně a srozumitelně o nich vyprávět.

Ano, pokouším se o to a všem, kteří mají uši otevřené, sděluji své prožitky, převádím je do slov, pro každého jazykem, který je pro něj nejlépe srozumitelný.

Když jsem vedena ke splynutí našich energií, kdy jsme v jednotě jednou bytostí, tehdy mohu i já vnímat a procítit Jeho myšlenky, pocity a úmysly..

Chvíle učení jsou o poznání, jak zvládat určité situace, jak postupovat, jak léčit, jak komunikovat, jak pomocí lásky a světla působit, tvořit a rozšiřovat pravdu, jakož i předávat inspiraci k pravdivému žití životů nás všech.

Jak pracovat sama na sobě, jak se stávat stále lepším člověkem a pomáhat svým postojem inspirovat druhé.

Děkuji, že mohu.

Jsi stále se mnou, nikdy mne neopouštíš a trpělivě dohlížíš na můj vzestup.

Jsi láskou a světlem, děkuji z celého srdce, že jsem tě našla.

Jsme propojení navždy. Ať v tomto, či jiném životě v těle, nebo jako existence energie a informace, jako čiré vědomí, které svým rozsahem objímá vše stvořené.

Miluji Tě hluboce a vroucně, každou částečkou svého bytí.

Slovy těžko sdělitelný pocit v srdci.

Nejvýstižněji jej mohu vyjádřit svým vyzařováním tak, jak jsi mne učil.

Proudy energie, viditelné jako barevné shluky zářivých světel, které nyní vycházejí z mé hrudi,

Tě objímají. Děkuji.

______________________________