Stahování informací z kvantového pole

18.09.2022

Odpověď na otázku přišla dřív, než byla vyřčena

Je to stav, který se těžko popisuje slovy, vnitřní prožitek, pro jehož vyjádření se slova těžko nacházejí.

Ale k jeho přiblížení, aby mohla vzniknout jistá představa, bych ho ze svého úhlu pohledu popsala takto.

Každý uvnitř sebe se sebou vedeme hovor, formujeme myšlenky do slov, pokládáme otázky, odpovídáme si, nebo odpovědi nemáme, protože je zatím neznáme, zkrátka sami se sebou hovoříme.

Ve specifickém stavu, kdy člověk může využít dostatečnou kapacitu energie, kterou v jiném rozpoložení nemá, je možné posunout náš vnitřní hovor o něco dál.

O to, abychom dosáhli specifického stavu vědomí a měli dostatečnou kapacitu energie, je třeba se postarat.

Například tím, že využijeme energii, kterou tělo potřebuje k trávení.

V době, kdy jsem nejedla a nepila, trávicí trakt omezil svou činnost na minimum a najednou jsem měla k dispozici energii, která v běžném stavu, kdy jím a piji, není přístupná.

Tento stav vědomí byl navozen také tím, když jsem pobývala v absolutní tmě.

Tehdy jsem čerpala z energie, kterou běžně potřebuji ke zpracování očních vjemů. Ve tmě je k plnému využití.

Také je možné pohroužit se do hluboké meditace a propojit se s kvantovým polem při meditaci, vyladit své vibrace na takovou úroveň, která stahování informací umožňuje.

Ve chvíli, kdy máme zvýšenou kapacitu energie k dispozici, naše vědomí je rozšířené, jsme připraveni k příjmu vjemů z kvantového pole, kde se nachází data úplně o všem.

O všem co existuje, o všem co je stvořené, o věcech hmotných (tj. o zhuštěné, zkoncentrované energii do hmoty) i o nehmotných - jemně hmotných existencích energie (myšlenky, pocity, emoce..).

Je třeba zmínit, že kvantové pole se nenachází mimo prostor naší lineární reality vnímání, mimo časoprostor, kterou čas a prostor vytvářejí. Je všudypřítomné, jen vibruje na jiné, vyšší frekvenci, než naše realita, tudíž je přístupné pouze v rozpoložení, které je v souladu s touto frekvencí.

Pokud v takovém stavu vědomí, s vyšší vibrační úrovní a také s dostatečně zvýšenou kapacitou energie, vznikne uvnitř mne otázka, ještě dříve, než ji uvnitř sebe zformuluji do slov, dostávám na ní odpověď. Takové rozpoložení mi umožní se v ten moment překliknout do jiné úrovně bytí a z ní čerpat informace.

Odpověď přijde v ten samý okamžik, neboť tam, kde není čas, není lineární pojetí minulost, současnost, budoucnost, ale vše se děje současně, ve stejnou chvíli.

Popisovat tento proces je těžké..

Došlo k němu při mém absolvování 21 denního půstu, přibližně v druhé polovině prvního týdne, kdy jsem nejedla ani nepila.

Vědomě jsem načetla informaci z kvantového pole.

Na nevědomé úrovni s kvantovým polem komunikujeme stále, jsme ve permanentním propojení.

Fungujeme jako vysílače vln o různých frekvencích, které se neustále šíří, prostupují se a vzájemně si předávají, sdílejí veškeré informace, které nesou.

Jsme spojeni se všemi a vším, vlny nelze oddělit, vyzařování nejde zastavit..

__________________________________

Tak funguje zákon rezonance. Co vysílám, to se ke mně na stejné vlnové délce vrací.

Jak vyzařuji, tak přitahuji a tvořím svůj vlastní vesmír.

Ať již vědomě nebo nevědomě, tento vesmírný zákon funguje a je uplatňován stále.

Pokud pochopím tyto jednoduché zákonitosti a začnu je používat v běžném životě,

stávám se velkým tvůrcem svého bytí s lehkostí a radostí.

___________________________________